pomuzeme2

Tisk

BAER Vyšetření sluchu

  • Toto vyšetření lze provádět jak při plném vědomí pacienta, tak v sedaci. V naší ordinaci preferujeme vyšetření bez sedace, jak též doporučuje "otec" této metody prof. George M. Strain. V případě neklidných pacientů lze toto vyšetření provést v sedaci, aniž je ovlivněn jeho výsledek. Vyšetření provádíme standardně od věku dovršených 7mi týdnů stáří štěňat/koťat. Na vyšetření je možno se objednat jak do ordinace v Praze, tak i v Poděbradech. Dle domluvy (a dle našich časových možností) je možnost testování celého vrhu přímo u chovatele doma, zároveň s možností čipování, vakcinace a vydání petpasu.
  • Cena za BAER vyšetření bez sedace - 1.190,-
  • Cena za BAER vyšetření se sedací - 1.690,-
  • Cena za balíček pro chovatele /BAER bez sedace, čipování, vydání petpasu, vakcinace/ - 2.390,-

Důležité!
Údaje potřebné k vystavení protokolu zasílejte po objednání na mail  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript : Jméno psa, rasa psa, barva, pohlaví, datum narození, číslo čipu, číslo zápisu /není nutné/, jméno a adresa chovatele, jméno a adresa majitele.

Tisk

Tříselná kýla u psa

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Pane doktore, Mám sedmiletého jezevčíka, u kterého se ve třísle objevila boule. Má ji už dlouho a trochu se zvětšila, Pes teď v klidu zvedá nohu, jako by si ulehčoval. Boule není bolestivá na pohmat. Radila jsem se s chovateli i s veterinářem a nevím, jestli mám psa dát operovat nebo ne. Každý radí něco jiného. Jaký je Váš názor?

Tisk

Porovnání chirurgického a konzervativního ošetření kolapsu průdušnice u psa

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Příčina tracheálního kolapsu je neznámá, ale pravděpodobně se jedná o několik spolupůsobících faktorů. Onemocnění je charakterizováno progresivním oslabováním tracheálních chrupavčitých prstenců, které způsobuje sníženou odolnost těchto prstenců vůči změnám intraluminálního tlaku.

Tisk

Chirurgie Kožní štěpy v praxi

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Volný kožní štěp je část kůže /epidermis a dermis/, který je zcela oddělen z původního místa a přenesen na místo příjmu. Tyto štěpy jsou používány ke krytí defektů v místech, kde nedostatek pohyblivosti zbylé kůže neumožňuje běžné uzavření rány či vytvoření laloku z okolní kůže. Tato situace nejčastěji vzniká na distálních koncích končetin v oblasti pod zápěstím a patou.

Tisk

Peri a postoperativní analgézie.

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Bolest je subjektivní pocit. Veterináři rozpoznávají bolestivost u zvířete ze změn v jeho chování. Jako veterináři však musíme být velice opatrní na tyto projevy mezi jednotlivci i druhy. V tomto rozhodování nám pomáhájí zkušenosti a obecná citlivost. Bolestivost mohou indikovat i fyziologické příznaky, jako je například tachykardie /zrychlená srdeční činnost/. Zdá se být zcela nepochybné, že zvíře je schopno cítit bolest a je naší povinností pokusit se ji odstranit.

Tisk

Předoperační přístup k pacientům se zlomeninami

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Předoperační posouzení pacientů se zlomeninami musí být prováděno systematicky tak, aby nebyla přehlédnuta žádná důležitá skutečnost.

Tisk

Zlomeniny dlouhých kostí hrudní končetiny

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Pouze málo dislokované zlomeniny lopatky, nezasahující kloub lze léčit konzervativně. Dislokované fraktury a zlomeniny u výstavních či pracovních psů je lépe řešit otevřeným napravením a vnitřní fixací. Spojení hřebene a těla lopatky je místo s největší hustotou kostní tkáně a proto je vhodné pro užití destičky.

Tisk

Léčba otevřených fraktur

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Otevřené fraktury zřídka ohrožují život zvířete i když přetětí velkých cév spolu s poruchou srážlivosti může vést k velké ztrátě krve a hypovolemickému šoku. Nelze opomenout též možnost hrudního a břišního vnitřního zranění i když otevřená fraktura je zcela evidentní.

Tisk

Ošetření ran v praxi

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Možnosti uzavření rány. Množství volné, pružné kůže se liší na různých částech těla psa. V oblasti krku a hrudníku je jí poměrně hodně, zatímco na hlavě a končetinách je takto dostupné kůže poměrně málo. Toto je faktor, který je určující pro rozhodnutí, jakou metodu, či metody k uzavření konkrétní rány můžeme použít.
Tisk

Epidurální anestezie a analgezie

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Do epidurálního prostoru /míšního kanálu/ lze aplikovat léčiva za účelem vyvolání analgezie nebo anestezie nebo i z jiných důvodů /léčiva s protizánětlivým účinkem/. Ve veterinární medicíně se za tímto účelem používají lokální anestetické přípravky jako lidokain nebo bupivakain a opiáty jako morfin a alfa 2 agonisté. Tyto látky mohou být podávány jednorázově nebo kontinuálně katetrem. Umístění epidurálního katetru umožňuje též efektivní působení v určitém místě /hrudní nebo lumbální/.

Tisk

Léčba popálenin u zvířat

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Malá zvířata trpí různými druhy popálenin, způsobenými elektrickým proudem, chemikáliemi, žárem, přímým ohněm či výbuchem zábavné pyrotechniky. Častou příčinou popálenin jsou také vyhřívací podložky. Popáleniny jsou vysoce komplexním onemocněním, postihujícím dýchací aparát, kůži a oběhový systém. Jejich léčba vyžaduje znalosti z fyziologie, endokrinologie, výživy a imunologie.

Tisk

Onemocnění a chirurgie očních víček

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Víčka jsou zvláště důležitá pro zdraví povrchu oční koule, nejen z důvodu ochrany před traumatem, ale také pro svou funkci distribuce slz po celém povrchu oční koule.Strukturální defekty očních víček by měly být chirurgicky odstraňovány tak, aby konečný výsledek se co nejvíce podobal normálu. Protože největší část víček je tvořena kůží, měly by být zánětlivé problémy víček léčeny podobně jako kožní problémy.

Tisk

Chirurgické řešení nádorů v dutině ústní!

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Nádorová onemocnění v dutině ústní jsou u psů poměrně častá. Žádná jiná anatomická oblast neinklinuje ke vzniku tolika druhů nádorů, s tak rozdílnou odpovědí na léčbu. Pro určení vhodné léčby je zcela nezbytná předoperační biopsie a přesné určení tumoru.

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.