pomuzeme2

Tisk

Onemocnění a chirurgie očních víček

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Víčka jsou zvláště důležitá pro zdraví povrchu oční koule, nejen z důvodu ochrany před traumatem, ale také pro svou funkci distribuce slz po celém povrchu oční koule.Strukturální defekty očních víček by měly být chirurgicky odstraňovány tak, aby konečný výsledek se co nejvíce podobal normálu. Protože největší část víček je tvořena kůží, měly by být zánětlivé problémy víček léčeny podobně jako kožní problémy.

Kůže víček je relativně tenká a pružná v porovnání s kůží na jiných částech těla.Protože tarzální ploténka očního víčka, je u mnoha zvířat méně dobře vyvinuta než u člověka, jsou okraje víček zvláště důležité pro udržení normálního tvaru a funkce oční štěrbiny. Navíc meibomské neboli tarsální žlázy se vyprazdňují malými otvůrky, ležícími podél okraje víčka a sekrece lipidů z těchto žláz je důležitá pro ochranu slzného filmu. Proto je jednou z chirurgických zásad udržení celistvosti okraje víčka, kdykoli je to možné. Sval musculus orbicularis oculi obkružuje štěrbinu víček a jeho funkcí je uzavření oční štěrbiny, při jeho stažení. V případě mrkání je horní víčko mobilnější než dolní a vykonává delší pouť přes rohovku. Navíc protože dolní víčko má přirozenou tendenci mírně odstávat od oční koule, je lehké entropion a trichiasis lépe tolerováno u spodního víčka než u horního. Horní víčko má jasnou prioritu při rekonstruktivní chirurgii, přičemž musí být věnována zvláštní pozornost zachování tvaru a celistvosti okraje horního víčka. Hlavní krvení víček je obstaráváno z laterálního a mediálního kanthu a je nutno to mít při chirurgickém zákroku na paměti, z důvodu nenarušení tohoto krvení. Hlavní zásadou je, že primárně mohou být uzavřeny defekty, postihující do 25% okraje víčka. U některých plemen s euryblepharon/macroblepharon/ může toto procento vzrůst až na 33%. To je velmi důležité u léčby velkých defektů víček, či nádorů.
Základy chirurgických principů.
Jako všechny složité problémy, lze řešit i složitá onemocnění víček, tím, že je řešíme v několika postupných krocích. Jednou z otázek při řešení onemocnění víček je, v jakém věku zvířete je řešit. Celkově lze říci, že je vhodné počkat asi do jednoho roku věku, kdy je ukončeno zrání tvářových struktur. Především je však nutno mít na paměti, že je nutno zabránit sekundárnímu poškození oční koule v důsledku onemocnění víček a traumatickému poškození rohovky. To znamená, že závažnější defekty víček je nutno řešit v některých případech okamžitě. Klinik často bývá postaven před problém s defektem, či tumorem, zasahujícím okraj víčka. Používají se křížové stehy polypropylenem či nylonem, založené tak, aby nedráždily rohovku. Pokud zranění, či chirurgický zásah poškodí slzný kanálek, je nutno ho rekonstruovat.
Ve veterinární medicíně máme tendenci provést zákrok, či korekci najednou, abychom vyloučili riziko několikanásobných anestezií. Chirurg by však neměl zapomínat, že je vždy jednodušší odstranit více tkáně, než ji nahradit, když je ztracena. V plastické chirurgii bývá lepší postupovat cestou postupných menších korekcí. Majitel by měl být upozorněn na možnost nutnosti následující korekční operace, která může být nutná.

Zdroj: Robert Munger, USA

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.