pomuzeme2

Tisk

Léčba popálenin u zvířat

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Malá zvířata trpí různými druhy popálenin, způsobenými elektrickým proudem, chemikáliemi, žárem, přímým ohněm či výbuchem zábavné pyrotechniky. Častou příčinou popálenin jsou také vyhřívací podložky. Popáleniny jsou vysoce komplexním onemocněním, postihujícím dýchací aparát, kůži a oběhový systém. Jejich léčba vyžaduje znalosti z fyziologie, endokrinologie, výživy a imunologie.

Popálení postihuje primárně kůži a stupeň poškození je dán hloubkou a rozsahem procesu. Kůže má v normální fyziologii těla mnoho různých rolí. Je prvotní bariérou proti průniku infekce, pomáhá udržet tělesnou teplotu systémem odpařování tekutin, registruje změny ve vnějším prostředí systémem identifikace bolesti, chladu a horka. Všechny tyto funkce jsou u popálených zvířat narušeny a jsou druhotnou příčinou smrti. Velikost poškozené plochy může být určena přibližně dle následujících odhadů: každá přední končetina 9%, každá zadní končetina 18%, hlava a krk 9%, hrudník a břicho po 18% každé z celkové plochy povrchu těla. Hloubka popáleniny je určena stupněm. Povrchové popáleniny či popáleniny 1. stupně zahrnují povrch epidermis, střední popáleniny či popáleniny 2. stupně zahrnují epidermis a středně hluboko zasahují dermis a popáleniny 3. stupně postihují kůži v celé síle a částečně též struktury podkoží.
Popáleniny způsobené teplem.
První posouzení stavu postiženého zvířete by mělo zahrnovat celkové posouzení fyzického stavu pacienta, funkci systémů, plochu postižení tělesného povrchu a stupeň lokálního poškození. Pokud je ztráta kůže na velké části povrchu těla, doporučujeme euthanasii. Zvířata, která se dostanou do oblasti požáru mívají postižení dýchacího aparátu, způsobená vdechnutím vzduchu či kouře o teplotě vyšší než 150 st. C. Popáleniny se objevují v dutině ústní, hltanu a hrtanu a v horních cestách dýchacích. Hlavní příčinou úmrtí těchto pacientů je vdechnutí kouře, spojené s poklesem hladiny kyslíku v okolním prostředí a tvorbou monoxidu a dioxidu v průběhu hoření. Zvířata nadýchaná kouře by měla být okamžitě připojena na přísun 100% kyslíku. Pokud má pacient viditelné potíže s dýcháním, je nutno provést endotracheální intubaci. Pulsní oxymetry nemohou stanovit závažnost hypoxie, protože nedokáží rozlišit okysličený hemoglobin a karboxyhemoglobin. V počátku léčby je nutno snížit bolestivost přímým ochlazením popáleného místa. Lze přitom použít například led či studenou vodu. U psů je k odbolestnění doporučován samotný oxymorphin či v kombinaci s acetylpromazinem. Kočky dostávají diazepam a ketamin. Zpočátku by měl být podáván kyslík 100-150 ml za minutu. Náhrada tekutin nitrožilně v množství 4ml/kg za hodinu u psa a 2ml/kg za hodinu u kočky. Léky první volby v tomto případě je fyziologický nebo Ringerův roztok. Roztoky glukózy jsou kontraindikovány, protože u hlubších popálenin vzniká hyperglykémie a glukosurie. Měla by být monitorována hladina draslíku vzniká těžká hyperkalémie v důsledku destrukce buněk v popálených tkáních. Rehydratační roztoky v této fázi by měly obsahovat 4-5 mEq/l draslíku. Dále by měly být sledovány sérové hladiny proteinů, močoviny,hematokrit, hemoglobin elektrolyty a krevní plyny. Pokud hladina celkového proteinu klesne pod 3g/dcl, je třeba infuze plazmy či koloidů. Acidózu lze upravit přidáním bikarbonátu 5mEq/kg tělesné hmotnosti každých 30min nebo hodinu. Pokud hematokrit poklesne pod 20% nebo hemoglobin pod 7g/dl, je nutné přidat transfuzi krve, či doplnění krevních buněk. Cílem je hladina hematokritu 30%. Po počátečním odbolestnění mohou být popálené rány omyty antiseptickým roztokem např. chlorhexidinu. Je nutno odstranit nekrotickou tkáň, cizí tělesa a poškozenou tkáň.
Popáleniny 1. a 2. stupně léčíme povrchovou aplikací ATB a obvazujeme. U třetího stupně popálenin je nutno denně odstraňovat strupy. Tento proces je velice bolestivý a je nutno provést odbolestnění nebo anestezii. Odstranění strupů musí odhalit čistou granulující tkáň. Celková antibiotika do strupů nepronikají, takže je také nutná povrchová léčba ATB mastmi a krémy. Velmi účinná atb v těchto případech jsou neomycin, bacitracin, polymyxin gentamycin a fluoroquinidony. Poslední práce sledují též antiprostaglandinový účinek aloe vera, který pomáhá udržet normální prokrvení kůže.

Zdroj: Luis H. Tello DVM,MS

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.