pomuzeme2

Tisk

Epidurální anestezie a analgezie

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Do epidurálního prostoru /míšního kanálu/ lze aplikovat léčiva za účelem vyvolání analgezie nebo anestezie nebo i z jiných důvodů /léčiva s protizánětlivým účinkem/. Ve veterinární medicíně se za tímto účelem používají lokální anestetické přípravky jako lidokain nebo bupivakain a opiáty jako morfin a alfa 2 agonisté. Tyto látky mohou být podávány jednorázově nebo kontinuálně katetrem. Umístění epidurálního katetru umožňuje též efektivní působení v určitém místě /hrudní nebo lumbální/.

Lokální anestetika mohou být podávána zvířeti jak při vědomí, tak v obluzení. V situacích, kdy nelze doporučit celkovou anestezii, mohou být lokální anestetika podávána do epidurálního prostoru při chirurgických zákrocích na pánevních končetinách, perineu a některých břišních operacích. Lidokain je podáván 1-2%, bupivakain 0,25% v dávce 1ml na 4-5kg živé hmotnosti. Po podání anestetika, nastupuje anestezie velmi rychle a blokuje sensorická, motorická a sympatická nervová vlákna. Zvíře nemůže pohybovat končetinami po dobu působení. Blokáda sympatických vláken způsobuje vasodilataci /rozšíření cév/ lokálně, přičemž kůže v místě působení je teplá a růžová. U zvířat se sníženým obsahem tělních tekutin a při špatném kardiovaskulárním stavu je nutno se přesvědčit, zda nedochází k výraznému snížení krevního tlaku, následkem vasodilatace. Vbodnutí spinální jehly je bolestivé a zvířata se mu brání, pokud nejsou apatická následkem onemocnění nebo pokud nejsou celkově zklidněna. Často je praktičtější zavádět spinální jehlu až po indukci anestezie. Výhodou epidurálních anestetik je, že umožňují použít menší množství celkového anestetika a navozují uvolnění svalů, nutné pro repozici některých zlomenin.
Epidurálně používané opiáty jsou aplikovány nejčastěji pro zákroky na pánevních končetinách a perineu /oblast mezi konečníkem a pohlavními orgány/, za účelem usnadnění chirurgických zákroků a snížení množství celkového anestetika. Opiáty jsou často preferovány pro tuto anestezii - mají mnohem menší vedlejší účinky. Motorické funkce nejsou ovlivněny, stejně jako nenastupuje vasodilatace a u zvířat se neobjevují komplikace, popisované u člověka /deprese dechu, sedace, uvolňování histaminu/. Morfin je používán nejčastěji, protože má nízkou rozpustnost v tucích a z míšního kanálu je resorbován pomalu, takže trvání anestezie je prodlouženo. Epidurální dávkování morfinu je 0,1 mg/kg pro chirurgické zákroky na pánevních končetinách a perineu a 0,25 mg/kg pro břišní chirurgii. Nástup je pomalejší /30-60 min/ a proto je nutno provést aplikaci ihned po indukci celkové anestezie.
Opiáty a lokální anestetika mohou být kombinována a aplikována do epidurálního prostoru za účelem znecitlivění během chirurgického zákroku a následným déletrvajícím pooperačním znecitlivěním. Při kombinaci obou látek je zvýšené riziko vzniku neočekávaných reakcí.

Zdroj: Sandra Forsyth, Nový Zéland

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.