Tisk

Léčba otevřených fraktur

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Otevřené fraktury zřídka ohrožují život zvířete i když přetětí velkých cév spolu s poruchou srážlivosti může vést k velké ztrátě krve a hypovolemickému šoku. Nelze opomenout též možnost hrudního a břišního vnitřního zranění i když otevřená fraktura je zcela evidentní.

Otevřené fraktury dělíme do tří typů:
1. stupeň - způsobené proniknutím úlomku zlomené kosti zevnitř kůží kost nemusí být zřetelně vidět a rána je poměrně malá
2. stupeň - způsobené vnějším poraněním s poškozením kůže a měkkých tkání větším než stupeň jedna
3. stupeň- způsobené intenzivním vnějším poraněním se ztrátou určitého množství měkké tkáně. Tento stupeň často zahrnuje poranění, při kterých dochází ke ztrátě prokrvení a následné ischémii
Pokud je otevřená zlomenina ošetřena do čtyřech hodin po vzniku, lze k léčbě přistupovat jako u kontaminované, ne již infikované rány. Ideální je zahájit ošetření ještě před dopravením pacienta k veterináři a majitel by měl být informován, aby ránu zakryl kusem čistého obvazu, či jiného materiálu. Pokud toto iniciální ošetření neproběhlo, je nutno hned po příjmu zvířete ránu zakrýt sterilním obvazem. Po zajištění životních funkcí by měl být zaveden intravenózní katetr a započato s aplikací rehydratačních roztoků a širokospektrých antibiotik. Intravenózní aplikace tekutin zajistí maximální omezení hypovolemického šoku a tkáňové hypoxie. Také je sníženo riziko infekce a lepší prostupnost antibiotik ke tkáním. Důležitou informací je určení okolností a prostředí v němž ke zranění došlo. Fraktury okrajových částí končetin mohou být dočasně fixovány dlahou a obvazem. Fraktury vyšších partií je lépe ponechat nefixované.
Měkké tkáně a kost mohou být léčeny současně, nebo lze léčit měkké tkáně a zlomeninu pouze dočasně fixovat. Všechna zřetelně odumřelá a mrtvá tkáň by měla být odstraněna. Zpočátku při chirurgickém seškrabu tkáně by mělo být postupováno opatrně a neprovádět ho příliš agresivně s velkou ztrátou měkkých tkání. Některé formy vnějšího krytí rány nejen zabraňují průniku infekce, ale též brání vysychání tkání.

Zdroj: R.D.Eaton-Wells BVSc MACVs MRCVs