pomuzeme2

Tisk

Předoperační přístup k pacientům se zlomeninami

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Předoperační posouzení pacientů se zlomeninami musí být prováděno systematicky tak, aby nebyla přehlédnuta žádná důležitá skutečnost.

Mělo by v něm být zahrnuto:
- zjištění přesné anamnézy
- rozeznání určujících klinických příznaků
- interpretace rentgenových a ostatních vyšetření
- sestavení seznamu problémů
- stanovení diagnózy
- formulace plánu léčby
- určení prognózy
- určení přibližných nákladů na léčbu

( První pozornost je třeba věnovat rozeznání a léčbě život ohrožujících stavů jako je zajištění průchodnosti dýchacích cest, zastavení velkého krvácení a stabilizace kardiorespiratorních problémů. Pokud jsou ošetřena tato vážná zranění, může být přistoupeno k samotné péči o zlomeninu. Nehledě na tlak ze strany majitele pacienta na okamžité stanovení diagnózy, je třeba neprovádět předčasné závěry. Provedení správného odbolestnění a opatření první pomoci, stejně jako snaha nezhoršit prvotní zranění jsou důležitými aspekty této počáteční fáze. Druh a rozsah diagnostických testů, nutných ke stanovení diagnózy, závisí na původu zranění. Fraktura způsobené přímým poraněním jsou často doprovázeny vážným poškozením měkkých tkání. Tento stav může mít za následek dlouhodobý vliv na funkce kloubů a svalů. Stejně tak chybné posouzení neurologických poškození může mít velice rozčarující následky. Pozor na přecenění poškození kosti a nedocenění poranění měkkých tkání.
Zlomeniny způsobené nepřímým traumatem většinou vykazují zřetelnější poškození kosti a méně výrazné poškození měkkých tkání, avšak i méně zřetelná zranění vazů může mít závažné následky a nemělo by být přehlédnuto, zvláště u pracovních psů. Ortopedická zranění lze řadit do tří skupin z pohledu priorit léčby. Skupina I jsou zranění, vyžadující okamžitou pozornost, například nestabilní fraktury obratlů a vpáčené fraktury lebky, potenciálně zvyšující nitrolební tlak. Fraktury skupiny II zahrnují nitrokloubní fraktury, fraktury růstových plotének a také nejvážnější otevřené fraktury, tyto by měly být řešeny v průběhu 24-48 hodin po zranění. Skupina III zahrnuje fraktury, které mohou být řešeny v průběhu několika dní, to jsou uzavřené zlomeniny dlouhých kostí, pánevní fraktury a zlomeniny lopatky.
Toto dělení je pouze hrubým vodítkem a každý případ musí být posuzován individuálně.

Zdroj: J.E.F. Houlton MA VetMB DVR DSAO DECVS MRCVS

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.