pomuzeme2

Tisk

Peri a postoperativní analgézie.

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Bolest je subjektivní pocit. Veterináři rozpoznávají bolestivost u zvířete ze změn v jeho chování. Jako veterináři však musíme být velice opatrní na tyto projevy mezi jednotlivci i druhy. V tomto rozhodování nám pomáhájí zkušenosti a obecná citlivost. Bolestivost mohou indikovat i fyziologické příznaky, jako je například tachykardie /zrychlená srdeční činnost/. Zdá se být zcela nepochybné, že zvíře je schopno cítit bolest a je naší povinností pokusit se ji odstranit.

Stejně jako fyziologické vnímání bolesti, hrají při bolestivých projevech zvířete roli i předchozí zkušenosti, což často vede u majitele k přeceňování těchto projevů. Nervové receptory bolesti přenášejí podnět dostředivými nervy do míchy, kde jsou spojeny s jinými nervy. Odsud je bolestivý podnět přenesen do mozkové kůry, kde je bolest pociťována. Musíme tedy bolestivé vjemy přerušit někde na této cestě. Odbolestnění před operačním zákrokem odstraňuje bolestivé vjemy ještě před jejich vznikem. Analgetikum je podáno buď ve formě premedikace nebo po navození anestézie - narkózy. Není zcela jasné ani v humánní ani ve veterinární medicíně , jestli je určitou výhodou podání analgetika před narkózou. Zdá se výhodnější pro další odstranění bolestivosti, vůbec nepřipustit vznik bolestivých vjemů, což znamená podání analgetik ještě před zákrokem. V praxi je tento způsob analgézie též účinnější.
V praxi se používají dva druhy systémových analgetik a to opiáty a nesteroidní protizánětlivé preparáty. Lokální anestetika mohou být použita k prevenci přenosu bolestivých vjemů z místa poraněné tkáně a tvoří součást přednarkotického režimu.
Opiátová analgetika působí na opiátové receptory v mozku a míše a napodobují účinek přirozeně v těle uvolňovaných látek. Čistí agonisté jako morphin omezují přenos bolestivých vzruchů. Částeční agonisté jako butorfanol účinkují v menších dávkách, ale při větších dávkách jejich účinek klesá. Opiáty jsou velice účinné při akutní bolesti. Mají malý vliv na oběhový systém a v případech anpříklad poúrazového šoku výrazně zklidňují pacienta. Ve správných dávkách též nepůsobí depresi dechu.
Poraněná tkáň uvolňuje chemické sloučeniny, podporuící vznik bolestivých stimulů, jako jsou prostaglandiny. Nesteroidní protizánětlivé látky omezují tvorbu prostaglandinů a tak omezují vznik zánětu a bolesti. Má se za to, že mají též protibolestivý účinek, který nesouvisí s protizánětlivým účinkem.
Autor používá v praxi nejčastěji kombinaci obou způsobů odbolestnění před a po operaci. Obě skupiny látek mají vedlejší účinky, se kterými je nutno před jejich použitím počítat.

Zdroj: F. Powell BVCs CertVa MRCVS

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.