pomuzeme2

Tisk

Chirurgie Kožní štěpy v praxi

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Volný kožní štěp je část kůže /epidermis a dermis/, který je zcela oddělen z původního místa a přenesen na místo příjmu. Tyto štěpy jsou používány ke krytí defektů v místech, kde nedostatek pohyblivosti zbylé kůže neumožňuje běžné uzavření rány či vytvoření laloku z okolní kůže. Tato situace nejčastěji vzniká na distálních koncích končetin v oblasti pod zápěstím a patou.

Rozdělení štěpů je možné podle zdroje, tloušťky a tvaru. Štěpy pocházející z jiné části těla téhož zvířete se nazývají autotransplantáty a jsou určeny k trvalému krytí defektů u psů a koček. K autotransplantacím kůže u malých zvířat se používají štěpy z kůže o plné tloušťce, které jsou na rozdíl od jiných technik pevnější a je zde zachován též dobrý růst srsti. Výhodou je také to, že pouze velice zřídka dochází k problémům s uzavřením a hojením defektu v dárcovském místě.
Štěpy si do nového místa nepřinášejí svoje cévní zásobení na rozdíl od různých používaných technik s laloky, takže z počátku musí přežívat přenos absorbováním tekutin z podloží místa příjmu. Proces, kterým k tomuto dochází se nazývá plasmatická imbibice a inoskulace. Po 48-78 hodinách štěp revaskularizuje to znamená, že postupně dochází k vrůstání kapilár do štěpu z podloží místa příjmu. Pokud všechny tyto tři procesy úspěšně proběhnou, dochází k přijetí štěpu.
Pro zvýšení pravděpodobnosti úspěšného přijetí štěpů bylo určeno několik základních pravidel, která je nutno dodržet.
Jsou to:
1. Správná příprava místa příjmu
2. Perfektní odběr štěpu
3. Přesné umístění štěpu na místo příjmu
4. Vytvoření ideálních podmínek pro revaskularizaci štěpu
5. Vyloučení faktorů, které mohou mít pro příjem štěpu negativní dopad

Zdroj: B.J. Stanley BSc BVMS MACVSc MVSc MRCVS

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.