pomuzeme2

Tisk

Chirurgické řešení nádorů v dutině ústní!

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Nádorová onemocnění v dutině ústní jsou u psů poměrně častá. Žádná jiná anatomická oblast neinklinuje ke vzniku tolika druhů nádorů, s tak rozdílnou odpovědí na léčbu. Pro určení vhodné léčby je zcela nezbytná předoperační biopsie a přesné určení tumoru.

Většina orálních tumorů je léčena chirurgicky, i když u některých typů nádorů nebo pooperačních stavů je ozařování nezbytné. Klíčem k dlouhodobému úspěchu je za prvé diagnostikování tumoru v počátečním stadiu /malé velikosti/ a za druhé agresivní chirurgické odstranění. Rozsáhlé odstranění nádorů v oblasti horní či dolní čelisti je možné často pouze s odstraněním přilehlé kosti. Mnoho tumorů v oblasti ústní dutiny je léčitelných a nezhoubných a je nutno je přesně diagnostikovat, aby nedocházelo k nevhodné ke zbytečné euthanasii.
K určení diagnózy je často nutná velký klínovitý odběr tkáně /biopsie/. U dvou druhů nádorů a to amelanotického melanomu a maxilárního fibrosarkomu u velkých plemen /golden retrívr/ je někdy výsledek biopsie matoucí. Nádor se jeví nezhoubným, ale přitom je velice agresivní a vyžaduje rozhodný chirurgický zákrok.
Zhoubné nádory čelistí vyžadují i po chirurgické léčbě s odstraněním přilehlé kosti stálou kontrolu. Pevné připojení nádorové hmoty k podkladu znamená často invazi kostní tkáně, nehledě na výsledek RTG vyšetření. K tomu, aby se napadení kosti zobrazilo na snímku, je nutné 30-40% poškození kostní tkáně. Předoperační biopsie je nezbytná, ale nesmí poškodit sliznici tváře, která následně slouží k uzavření defektu. Velmi častým chirurgickým zákrokem je odstranění různých částí, či celé jedné větve spodní čelisti. Komplikace při tomto zákroku zahrnují rozestoupení rány /nadměrné používání elektrokauteru/, vypadávání jazyka, záněty patra a dráždění zbylou částí čelisti. Co se týče maxilektomie-odstranění částí horní čelisti, není doposud dobrá metoda, vhodná k uzavření poškození zadních partií patra. Používají se transplantáty pocházející z tvářové sliznice. Nejhorší komplikací je rozestoupení rány asi v 10% případů, která je řešena opakovaným přišití, pokud je štěp životaschopný.
Pozornost je nutno věnovat přesnému postupu pro odstranění určitého nádoru a jeho stadia. Nutné jsou často krevní transfuze, využití jednotky intenzivní péče a analgetik

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.