pomuzeme2

Tisk

Základy chování štěňat

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Štěňata se socializují vůči jiným psům ve věku 4-8mi týdnů a vůči lidem ve věku 5-10 týdnů. Učí se novým podnětům z prostředí mezi 5-16tým týdnem věku a pokud jim nejsou vystavena okolo desátého týdne, mohou se stát neofobickými - to znamená bojácnými vůči všem neznámým podnětům.

Štěňata, která promeškají toto citlivé období vzájemného poznávání nemusí mítvždy problémy související s nedostatečnými zkušenostmi, ale riziko vzniku těchto problémů je u nich podstatně zvýšeno. Naší snahou je minimalizovat riziko vzniku těchto problémů. V souladu s tímto záměrem bychom se měli ujistit, že kientovo štěně má možnost komunikovat s jinými psy a lidmi různého pohlaví a věku, setkalo se s vozidly a jejich hlukem, mohlo se setkat i s jinými druhy zvířat, jako jsou zvířata hospodářská a dále mělo možnost se seznámit s prostředím, o němž majitel předpokládá, že se v něm pes bude v dospělosti pohybovat. Pokud se klient chystá zvíře vystavovat, měl by štěně seznámit s prostředím výstav již v časnějším věku, něž je běžné pro první předvedení psa do třídy dle věku.
Nejdůležitější a nejproblematičtější překážkou v životě štěněte je spojená s venčením. Vhodný věk pro učení štěněte, kde je možno se venčit - ukázat mu vhodné místo je mezi 7,5 - 8,5 týdny věku. To je věk, kdy je již štěně schopno rozeznat oblíbené místo pro venčení / podložku, na kterou potřebu vykonává/.
To samozřejmě neznamená, že po tomto věku již štěně neudělá nikde loužičku, určitě udělá, ale tento věk je vhodný pro vytvoření základního návyku na venčení. Některá štěňata jsou vývojově pokročilejší, některá méně, i když jsou stejně stará a moou mít i dobře vytvořený návyk, kde potřebu vykonat, ale prostě nemusí mít ještě dostatečnou fyzickou a nervovou kontrolu, odpovídající prodlužujícím se přestávkám ve venčení. Rozdíl mezi jednotlivými štěňaty je v tomto ohledu poměrně velký, stejně jako u malých dětí. Sebekontrola štěněte přijde s věkem, pokud jsou správné návyky dostatečně posilovány a pokud štěně netrpí nějakým onemocněním. Pokud si majitel není zcela jist, že chování jeho štěněte je zcela v pořádku, měl by svého veterinárního lékaře navštívit co nejdříve, aby předešel možným někdy i tragickým problémům.

Pozn. překladatele: Oproti některým názorům je vidět, jak velice časná je socializace štěňat. Při jejím praktickém provádění je ale vždy třeba brát zřetel na současnou nákazovou situaci v místě bydliště a zcela striktně se držet doporučených vakcinačních schémat, z důvodu ochrany před infekčními chorobami.

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.