Tisk

Ceroidní lipofuscinóza

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Co to je ceroidní lipofuscinóza?

Ceroidní lipofuscinóza je zřídka se vyskytující onemocnění nervového systému, které bylo diagnostikováno v roce 1980 u border kolií, ale může postihovat i jiná plemena psů. Další případy byly zjištěny u plemen saluka, anglický setr, kokršpaněl, jezevčík, ale i u jiných druhů zvířat, jako např. u hovězího dobytka,ovcí a siamských koček. U člověka se podobné onemocnění nazývá Battenova nemoc. Toto onemocnění je dědičné, ale není nakažlivé. Postižení jedinci /u psů/ vykazují příznaky onemocnění až ve věku 15-18 měsíců. Již ve stadiu plodu existuje metabolický defekt, způsobující hromadění odpadového produktu lipofuscinu v nervových buňkách. Mozkové buňky mají velmi malý prostor pro ukládání produktů metabolismu a příznaky se počínají objevovat, když nahromaděný lipofuscin tlakem narušuje a ničí nervové buňky. Příznaky onemocnění pak jsou: - bezdůvodné projevy strachu ze známých osob či prostředí a poruchy zraku - abnormální držení těla, nejistota pohybu - dementní chování,hyperaktivita, zuřivost Onemocnění rychle postupuje a nemocní jedinci se nedožívají více než 2,5 roku. Léčba tohoto onemocnění neexistuje. Do současnosti neexistují vyšetření, která by prokázala, který pes onemocnění zdědil, nebo je nosičem defektního genu. U pacientů podezřelých z tohoto onemocnění jej lze prokázat biopsií mozku. Diagnózu potvrzuje pouze pitva. Dle současných poznatků je dědičnost tohoto onemocnění autosomálně recesivní, z čehož prakticky vyplývá, že: - mohou onemocnět bez rozdílu psi i feny - chovný pes i fena musí být buď nosiči defektního genu nebo být nemocní - krytí zvířetem, které je nosičem genu na čisté zvíře /není nemocné ani nosič/, způsobuje rozšíření potomků nosičů genu v populaci. Ve státech, kde se toto onemocnění vyskytuje jsou tyto případy sledovány a v rámci zdraví populace jsou prováděna opatření k vyřazení případných nosičů z chovu. Dle mých informací se u nás toto onemocnění nevyskytuje.