pomuzeme2

Tisk

Léčba mediální luxace čéšky u štěňat

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Luxace čéšky/mediální, laterální a vrchní/ a nestabilita čéškového kloubu jsou hlavními příčinami kulhání psů na zadní končetiny.Mezi jinými onemocněními je mediální luxace čéšky/MPL-medial patellar luxation/ považována za vrozenou a dědičnou. Epidemiologická studie, provedená u všech plemen psů prokázala, že MPL tvoří 75-80% všech luxací čéšky a ve 20-25% případů je oboustranná.

Bylo také prokázáno, že vzniká jedenapůlkrát častěji u fen než psů. Naše výzkumná skupina v současnosti publikovala zprávu, která poukazuje na to, že mediální luxace čéšky a uvolnění čéšky v kladce stehenní kosti je způsobena změnou polohy svalových skupin čtyřhlavého stehenního svalu na mediální straně stehna, vzniklé ve stadiu plodu tahem svalu m. vastus medialis a stálým napětím svalové skupiny, která vede k deformaci epifyzeální růstové plotýnky a nedostatečnému vývinu struktury kloubu. Této teorii je v současnosti přikládán největší význam při vysvětlování vzniku MPL.
Klinické příznaky MPL jsou různé od mírné nestability čéšky v kladce kosti stehenní až po úplnou luxaci, reprezentující různé stupně závažnosti onemocnění. Pro snazší rozdělení a vhodnost, rozdělila naše pracovní skupina MPL do dvou typů- habituálního a trvalého.
Habituální mediální luxace čéšky.
Nejčastěji vzniká v pozdějších stadiích růstu nebo v časné dospělosti. Stavba kloubu je blízká normálu a chůze se může lišit od občasného nošení končetiny, které se v průběhu pohybu vrací k normálu až po časté kulhání a nošení postižené končetiny. Normální funkce kloubu může být u většiny případů obnovena vhodným chirurgickým korekčním zákrokem.
Trvalá mediální luxace čéšky.
U trvalé MPL je luxace čéšky přítomná už při narození. Klinické příznaky zahrnují esovitou deformaci částí kosti stehenní a kosti holenní v oblasti kolenního kloubu. Takto postižená štěňata, pokud jsou položena na záda a držena v této pozici, kříží zadní nožky v různých bodech ? tlapky, paty, holeně. Zdravá štěňata v této poloze střídavě ohýbají a natahují zadní nožky, přičemž obracejí chodidla nahoru. Čím těžší postižení štěňata mají, tím v bližším bodě kříží končetiny, v extrémních případech podobně, jako je buddhistický meditační sed. Navíc je při takto vážných případech významně omezena možnost natažení koleního kloubu. Většina těchto případů vykazuje při chůzi nestabilní pohyb jako u malých dětí s výrazným tvarováním nohou do O a s ohnutými koleny, přibližně ve čtyřech týdnech věku, kdy štěňata začínají chodit po čtyřech. Mediální luxace čéšky s těmito příznaky se s růstem jedině zhoršuje s maximálními projevy během časné fáze růstu /ve věku 4-6 měs/. Jakákoli léčba, použitá ve vyšším věku, než je tento, neobnoví normální funkci kostry, její normální růst a motorické funkce.
Doposud nebyla pro trvalou MPL efektivní léčba. Naše pracovní skupina zkoušela u štěňat mladších 30 dnů cvičení jednoduchým natahováním a ohýbáním kolenního kloubu za účelem zesílení svalových skupin, zvětšení rozsahu pohybu a podpory růstu kostí. Všechny případy prokazovaly výrazné zlepšení motorických funkcí zadních končetin i když ve většině případů bylo nutné chirurgické ošetření. Korektivní chirurgický zákrok u pacientů, kteří při cvičení neprokazovali dostatečné zlepšení byl prováděn ve 45 dnech stáří, kdy bylo možno použít celkovou anestezii měl za následek u kostních struktur příznaky normálního vývoje, přičemž bez zákroku prokazovaly kostní struktury příznaky nedostatečného vývoje, způsobené mediální luxací čéšky.
Byla prokázána důležitost pasivního cvičení natahováním a ohýbáním koleního kloubu jako první léčebné intervence v efektivní léčbě těžké mediální luxace čéšky. Toto cvičení také významně zvyšuje úspěšnost následných korektivních chirurgických zákroků. Trvalá MPL může být diagnostikována velmi brzy po narození. Korektivní chirurgická léčba obnovuje funkci kolenního kloubu okolo 3 měsíců věku. Korektivní chirurgické zákroky při trvalé MPL u dospělých psů nemohou dostatečně obnovit funkce kolenního kloubu, protože vhodné období pro chirurgický zákrok již bylo promeškáno.

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.