pomuzeme2

Tisk

Artróza lokte u psa

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Loketní kloub u psa je častou příčinou kulhání. Termín dysplazie loketního kloubu byl používán při popisu buď osteochondrózy, volného ankoneálního výběžku nebo odděleného koronoidního výběžku.

Mezinárodní skupina pro onemocnění lokte popisuje dysplazii loketního klubu jako skupinu vývojových onemocnění lokte, která mohou způsobit kulhání a progresivní degenerativní onemocnění kloubu. Dysplazie loketního koubu je prezentována jako multifaktoriální onemocnění, vyvolané více geny, které se nejvíce projevuje u plemen německý ovčák, rotvajler, bernský salašnický pes a u dalších velkých pracovních plemen psů.
Autor preferuje pro popis dysplazie lokte termín inkongruence /nesouměrnost/ kloubních ploch. Volný processus anconeus a fragmentace mediálního processus coronoideus jsou stavy, způsobené abnormální váhovou stresovou zátěží v dysplastickém kloubu. U normálního loketního kloubu, nese přední část kloubní plochy, tvořená vřetenní kostí 75-80% váhové zátěže a část tvořená loketní kostí zajišťuje stabilitu koubu pomocí ankoneálního výběžku, koronoidního výběžku a kladky. Loketní kloub je typický závěsný kloub s plným pohybovým rozsahem 170-180 st, u něhož ankoneální výběžek loketní kosti zapadá do fossa olecrani pažní kosti a zajišťuje tak boční a rotační stabilitu kloubu.
Chyby v souměrnosti vývoje třech kostí, tvořících loketní kloub, jsou příčinou vznikajících chorobných změn. V průběhu vývoje a zrání kostry je třeba, aby kloubní plochy všech tří kostí měly hladký a vzájemně tvarem odpovídající povrch. Protože proces osifikace /kostnatění/ loketní kosti vzniká ve 20-24 týdnech věku, může nerovnoměrný růst kterékoli ze tří kostí, tvořících loketní kloub, ovlivňovat budoucí zdravý vývoj loketního kloubu v raném věku. Pokud kost vřetenní roste rychleji než kost loketní a je relativně větší, může vyvíjet směrem dopředu směrovaný tlak na kondyly pažní kosti. Tlak je přenášen kladkou pažní kosti a způsobuje distorzi ankoneálního výběžku a vady v osifikaci. To bylo prokázáno Gilsonem, jehož pacienti s humero-ulnární subluxací/neúplným vykloubením/ prokazovali zlepšení po osteotomii loketní kosti. Tento zákrok umožnil správnou osifikaci ankoneální výběžku u psů s tímto výběžkem uvolněným. Konfigurace koronoidního výběžku je taková, že zkrácení kosti vřetenní, způsobené buď předčasným uzavřením růstové ploténky vřetenní kosti geneticky nebo úrazem, způsobuje zvýšenou zátěž na kost loketní. V závislosti na stupni nerovnoměrnosti, může tento stav způsobit rozdělení nebo různé stupně osteochondrálního poškození ploch humeroulnárního kloubu. Oddělení processus koronoideus připomíná frakturu, ale přítomnost X kolagenu, často spojená s poruchami enchondrální osifikace, poukazuje na jinou příčinu vzniku tohoto stavu. Nerovnoměrnýsrůst kosti vřetenní a loketní navíc způsobuje vady v postavení končetin a abnormální zatížení uvnitř loketního kloubu.
Osteochondróza je porucha enchondrální osifikace a v loketním kloubu psů k ní dochází poměrně často. Tento stav se vyskytuje i u jiných klubů psa, ale pokud postihuje loketní kloub, je součástí dysplazie lokte nebo nerovnoměrnosti klubních ploch všech tří kostí, tvořících tento kloub. Je známo, že existující nerovnoměrnost, způsobuje nadměrné stresové zatížení humero-ulnárního kloubu, způsobující oddělování osteochondritických fragmentů.

Zdroj: Robert Tailor, USA

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.