pomuzeme2

Tisk

Neosporóza psů

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Neosporóza psů je poměrně nově objevené onemocnění, způsobené prvokem Neospora caninum. Nejčastěji byla popisována jako obrna hrudních končetin u štěňat a mladých psů, která se zhoršovala do úplné paralýzy, zahrnující přední končetiny, polykací reflex a dýchací pohyby, v závěru končící smrtí nebo utracením.

Postiženi však mohou být psi všech věkových skupin /od několika dnů stáří do 15ti let věku i více/ a lze pozorovat řadu klinických příznaků. Také nebyla pozorována jakákoli souvislost s pohlavím a postižena byla celá řada plemen od Jorkšírského teriéra po Irského vlkodava. Popsané případy pocházely z mnoha vyvinutých zemí celého světa.
Klinické příznaky- paréza/paralýza hrudních končetin, svalová atrofie a ztráta proprioreceptorových reflexů. Vnímání bolesti je většinou potlačeno, někdy bývají pozorovány příznaky bolestivosti svalů, křížové či krční krajiny. Přibližně u poloviny případů lze vidět strnulé natažení jedné nebo obou hrudních končetin. U hodně pokročilých případů je narušena funkce hlavových nervů. Jinými neurologickými příznaky mohou být obrna všech končetin, obrna poloviny těla, třes hlavy a změny v chování. Neosporóza často způsobuje zánět kůže, zápal plic a celkový kolaps z důvodu zánětu srdečního svalu.
Diagnostika 1/serologická využívající IFA test, někdy mohou mít i zdraví psi vysoké titry protilátek, ale titr 1:800 nebo vyšší u psů s klinickými příznaky potvrzuje neosporózu. 2/ biopsie kůže nebo svalu - dle klinických příznaků 3/ imunochemické vyšetření po úhynu /zvláště s využitím nervové tkáně a postižených svalů u psů s neuromuskulárními příznaky.
Léčba- clindamycin /až 22mg na kg ž.h./ nebo potencované sulfonamidy /15mg na kg ž.h./. Pyrimethamin/Daraprim/ 1mg na kg denně. U případů reagujících na léčbu je zřetelné zlepšení po několika dnech léčby, ale léčbu je většinou nutno provádět několik týdnů. Léčbu je též dobré doplňovat protizánětlivými a podpůrnými preparáty.
Omezení výskytu- cyklus parazita není zatím plně znám. Transplacentární infekce ze subklinicky nemocných fen na jejich štěňata může vzniknout, přenos může postihnout několik následujících vrhů s rozsahem infekce u 0-100% štěňat/průměrně je postiženo asi 20% štěňat/ Ne u všech infikovaných štěňat se musí vyvinout klinické příznaky. Existují také průkazy postnatální infekce, pravděpodobně pozřením kontaminovaného syrového masa. Kontaminace prostředí oocystami, známá u Toxoplasama gondii je možná, také někteří býložravci mohou být infikováni zvláště hovězí dobytek, ovce a jelen, ale nebyl zjištěn žádný konečný hostitel. U koček a lidí nebyl vznik infekce zaznamenán.

Zdroj: J.S.Barber BVetMed PhD MRCVS

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.