Tisk

Oboustranný kryptorchismus - porucha sestupu varlat u psa

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Můj pes měl při odběru od chovatele obě varlátka, a teď se zdá, jako by se ztratila. Jak je to možné? Anna H.

Vážená paní, Vada, která se vyskytla u Vašeho mastifa se nazývá oboustranný kryptorchismus. Jedná se o poruchu sestupu varlat, která je silně geneticky podmíněna. Normální sestup varlat do šourku by měl být ukončen v 6.-8. týdnu stáří štěněte, přičemž jsou varlata hmatná v šourku. Může dojít i k mírnému opoždění tohoto procesu. Běžnější je jednostranný kryptorchismus, při kterém sestoupí do šourku pouze jedno varle. To znamená, že období sestupu varlat se kryje s obdobím odběru štěněte. Pokud je štěně malého plemene či vzrůstu, je nahmatání varlat poměrně citlivou záležitostí i pro zkušeného chovatele. Setkal jsem se i s případy, kdy varlata byla v období odběru hmatná a později se jakoby ?ztratila?. Častěji jedno z varlat bylo vtaženo zpět do břišní dutiny. Upozorňuji, že se jedná o výjimečné případy. U oboustranného kryptorchismu, jak sama píšete, nejsou varlata nejčastěji hmatná ani v tříselném kanálu a jsou umístěna v dutině břišní. Pes je prakticky vždy neplodný, ale projevuje pohlavní chování ve styku s fenami, z důvodu produkce hormonů vmezeřenými buňkami varlete. U této poruchy není popisována spolehlivá léčba, vedoucí k sestupu varlat. Na základě této poruchy je jedinec jakkoliv exteriérově jinak dokonalý vyřazován z chovu, čímž se zabrání vnášení genetické výbavy, vedoucí k této poruše dalším jedincům. Tyto geny přenáší ovšem též feny, u kterých se vada neprojevuje navenek a to je důvod, proč tento problém nelze z chovu zcela vymýtit. To je odpověď na Vaší otázku, zda řízený chov umožňuje dále šířit tuto vadu. Řízený chov se vyřazováním jak jedno tak oboustranných kryptorchidů z chovu striktně snaží tuto vadu vymýtit, i když to vlastně není prakticky možné. Váš veterinární lékař, když jste ho poprvé navštívila, pravděpodobně neměl šanci jakkoliv tuto situaci léčebně ovlivnit a i kdyby se mu to podařilo, zařazení takovéhoto jedince do chovu by přineslo problémy dalším majitelům štěňat v budoucnosti. Tato vada nezpůsobuje různá vážná onemocnění jak uvádíte. Dle statistik jsou však nesestouplá varlata náchylnější k nádorovému bujení a z tohoto důvodu je doporučitelné provést kastraci obou varlat a to i u jednostranných kryptorchidů. Pokud byste se napříště chtěla vyvarovat nákupu štěněte kryptorchida, doporučuji přizvat ke koupi odborníka, štěně po převzetí nechat vyšetřit vet. lékařem, případně uvést tuto vadu do kupní smlouvy jako důvod pro vrácení štěněte. Přesto, že Váš pes trpí touto vadou, věřím, že s ním prožijete mnoho krásných chvil a na jeho zdraví v budoucnu nebude mít tento problém vliv.