pomuzeme2

Tisk

Umělá inseminace u psů ? co lze vyčíst z výsledků v praxi?

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Ve skutečnosti je obtížné získat data o výsledcích přirozené plemenitby u psů. Většinou můžeme obdržet informace o narozených vrzích a ne o neúspěšných krytích. Švédský chovatelský klub požaduje tato data od roku 1990 a doposud registruje údaje o 2500 umělých inseminacích. To je užitečné pro posouzení fyziologie reprodukce a reprodukčních problémů u psů.

Veterinář, který provádí umělou inseminaci, zasílá chovatelskému klubu informace o plemeni, identitě a datu narození pejsků a fenek. Dále též datum inseminace a který den cyklu byla provedena. Pokud byla měřena hladina progesteronu, tak i tento údaj, také hodnoty semene a jestli byla inseminace prováděna do do vaginy či dělohy. Umělá inseminace byla provedena u více než 200 plemen. Použité semeno bylo odebráno a zpracováno více než 250 bankami semene po celém světě a umělé inseminace byly provedeny více než 80ti veterináři. Při vyhodnocení jsme posuzovali čas, ve kterém byla inseminace provedena, kvalitu semene, místo aplikace semene a vliv reprodukčních problémů na velikost a počet vrhů. Také jsme se zabývali vlivem ročního období.
Tato naše studie jako první ukazuje na skutečnost, že je významně vyšší počet vrhů a narozených štěňat, pokud je semeno aplikováno do dělohy, než do vaginy. To platí jak pro čerstvé, tak mražené či chlazené semeno. Naše výsledky prokázaly větší úspěšnost při použití zmrazeného semene než u čerstvého či zchlazeného. Důvod pro tuto větší úspěšnost vidíme v tom, že při použití zmrazeného semene byla prakticky vždy stanovována hladina progesteronu a inseminace byla prováděna do dělohy, přičemž při použití čerstvého či zchlazeného semene byla vhodnost ke krytí stanovována více na základě vaginální cytologie a inseminace byla prováděna více intravaginálně. Pokud jsme posuzovali výsledky inseminace do dělohy, byl počet vrhů statisticky nevýznamně o málo lepší při použití čerstvého či zchlazeného semene. Také velikost vrhů byla o málo menší. Při umělé inseminaci do dělohy, byl počet vrhů o 36% vyšší u čerstvého semene a o 50% vyšší u chlazeného semene než při vaginální umělé inseminaci a velikost vrh se zvětšila u zmrazeného semene o 0,3 a u čerstvého a chlazeného o 0,6 respektive 0,7 štěněte na vrh. Délka březosti byla v průměru 60-61 dní od poslední inseminace, což poukazuje na provedení inseminací ve vhodném období pro zabřeznutí. Tendence k sezónnosti byla prokázána jak u čerstvého, tak u zchlazeného i zmrazeného semene s nejnižší fertilitou v měsíci červenci. Vzhledem k tomu, že používané semeno bylo odebíráno nezávisle v průběhu celého roku, jedná se patrně o vliv feny.

Zdroj: C.Linde-Forsberg, University Upsala, Sweden

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.