pomuzeme2

Tisk

Akutní primární selhání ledvin - diagnostika a léčba u psa

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Akutní selhání ledvin je charakterizováno náhlým zvýšením hladiny kreatininu a urey /močoviny/ v krvi. V počátku procesu může být zvýšena i hladina fosforu. Pacienti trpící naopak chronickýn renálním selháním se liší pomalejším nástupem hladiny urey v krvi, což organismus může snášet po delší dobu bez projevu klinických příznaků i delší dobu. Když se u těchto pacientů příznaky projeví, lze obě onemocnění lehce zaměnit.

Tisk

Dlouhodobá léčba cukrovky u psa

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

V léčbě diabetu je velice důležitým faktorem ovlivnění výživy. V případě tvorby dietetických receptur je nutno přihlížet k tělesné kondici pacienta. Hubení pacienti by měli přibrat a tlustí zhubnout. V některých případech, je to rozhodující součást léčby.

Tisk

Akutní průjmové onemocnění u psa

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Gastrointestinálním traktem prochází každodenně velká množství tekutin a to buď perorálním příjmem nebo vnitřní sekrecí. Dvacetikilogramový pes nepříklad takto denně zpracuje asi tři litry vody. Průměrně 95% této vody je zpětně vstřebáno z tlustého střeva, takže relativně malé snížení absorpce nebo zvýšení sekrece může způsobit zvýšený obsah vody v tlustém střevě a následný průjem.

Tisk

Léčba calciumoxalátových urolitů /močových kamenů/ u psa dietou

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Zvýšené vstřebávání calcia střevem je považováno za hlavní příčinu zvýšené koncentrace vápníku v moči a tvorby calcium oxalátových urolitů u člověka. Naše pozorování potvrdila, že nadměrná střevní absorpce vápníku je důležitou příčinou přetrvávajícího zvýšeného vylučování vápníku močí a tvorby calcium oxalátových močových kamenů u psa.

Tisk

Vnitřní onemocnění Chronická hepatitida /zánět jater/ psů

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Hepatitida je poměrně časté onemocnění psů. Přesné rozlišení jednotlivých druhů hepatitidy není ještě u psů přesně stanoveno. Třemo hlavními kritérii pro rozdělení je etiologie /původ/, chronicita a aktivita zánětlivého procesu.

Tisk

Onemocnění prostaty u dospělých psů

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

U psů se s nemocemi prostaty setkáváme poměrně často. Hlavními podskupinami onemocnění jsou dle častosti výskytu:
-prostatitis /zánět prostaty/
-intraprostatické cysty
-nádory
-benigní hyperplazie
-paraprostatické cysty

Tisk

Diagnostika a terapie chronické bronchitidy psů

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Úvod
Chronická bronchitida /CB/ je zánětlivé onemocnění dechových cest, které společně s tracheobronchiálním kolapsem, je pravděpodobně nejčastějším chronickýn onemocněním dýchacích cest u psů. Zánět uvnitř dýchacích cest způsobuje chronický kašel a nadměrnou produkci hlenu.

Tisk

Perioperativní využití nesteroidních protizánětlivých analgetik u psa

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

K úspěšnému zvládání pooperačních bolestivých stavů bylo vyvinuto několik účinných nesteroidních protizánětlivých analgetik/NSAIAs/ Tato léčiva jsou obecně velmi bezpečná, ale při častém použití je třeba brát ohled i na možné vedlejší účinky.

Tisk

Bakteriální přerůstání ve střevě u psů

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Počáteční část tenkého střeva normálně obsahuje několik bakterií. Při bakteriálním přerůstání v tenkém střevě /SIBO-small intestinal bacterial overgrowth/ dochází ke zmnožení abnormálního počtu bakterií v horní části tenkého střeva. Definice co je považováno za abnormální počet bakterií u psa je stále věcí diskuse.

Tisk

Vysoký a nízký krevní tlak a jeho měření u koček a psů!

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Tepenný krevní tlak u savců je regulován několika komplexními biologickými mechanismy. Tyto faktory, zahrnující systolický krevní tlak/SAP/ a diastolický krevní tlak/DAP/ jsou ledvinového, endokrinologického, neurogenního a kardiovaskulárního původu. U psů a koček jsou změny napětí sympatiku v klinických podmínkách, způsobené například cizími lidmi anebo změnami v prostředí, příčinou poměrně rychlého zvýšení krevního tlaku.

Tisk

Onemocnění ledvin u psa

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

U společenských zvířat byly ve zvýšené míře zaznamenány dědičná onemocnění ledvin. Současné pokroky v klinické laboratorní diagnostice a srovnávacích genetických studiích, umožnily nejen klinickopatologickou, ale v mnoha případech také biochemickou a molekulární diagnostiku. Některé případy reprezentují specifické onemocnění ledvin a jiné se vztahují k multisystémovým onemocněním. Tento článek je přehledem diagnostiky dědičných onemocnění ledvin, se zaměřením na cystinurii!

Tisk

Medikamentózní léčba septického šoku u psa

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Septický šok je častou komplikací v praxi malých zvířat. Mnoho patologických stavů může mít za následek rozšíření infekce a s tím spojený šok! Z důvodu nadměrného používání kortikosteroidů a stále častějšího používání intravenózních katetrů se septický šok stává stále častějším nálezem.

Tisk

Diagnostika zvracení u psa

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Zvracení je silné vypuzení žaludečního obsahu, příležitostně i obsahu přední části tenkého střeva tlamou. Tento proces zahrnuje tři stadia ? nevolnost, zvedání žaludku a samotné zvracení. Závažné následky zvracení zahrnují narušení elektrolytové rovnováhy a rovnováhy tekutin, narušení acidobazické rovnováhy a nebezpečí aspirační pneumonie.

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.