Tisk

Vysoký a nízký krevní tlak a jeho měření u koček a psů!

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Tepenný krevní tlak u savců je regulován několika komplexními biologickými mechanismy. Tyto faktory, zahrnující systolický krevní tlak/SAP/ a diastolický krevní tlak/DAP/ jsou ledvinového, endokrinologického, neurogenního a kardiovaskulárního původu. U psů a koček jsou změny napětí sympatiku v klinických podmínkách, způsobené například cizími lidmi anebo změnami v prostředí, příčinou poměrně rychlého zvýšení krevního tlaku.

Tento fenomén je znám též u lidí a je nazýván ?efekt bílého /rozuměj lékařského/ pláště?. Je také známo, že přítomnost jistých osob, či chování klinického vyšetřujícího týmu mohou způsobit rozrušení a úzkost s následným zvýšením krevního tlaku. Hlavní příčinou ?pravého? zvýšeného tlaku u malých zvířat je chronické onemocnění ledvin. Během posledních deseti let bylo velmi dobře dokumentováno zvláště u koček, kde může být též spojeno s poruchami sítnice, krváceninami a oddělením sítnice. Tyto oftalmologické abnormality se tak stávají detektory zvýšení krevního tlaku. Náhlá slepota je dobře známým následkem těchto onemocnění oka. U zvířat s vysokým krevním tlakem jsou také často diagnostikovány hyperthyroidismus/onemocnění štítné žlázy/ a hypertrofická kardiomyopatie/onemocnění srdce/. Hlavně u psů bývá další příčinou zvýšeného krevního tlaku, kromě dalších klinických příznaků,hyperadrenokorticismus/onemocnění nadledvinek/. Snížený krevní tlak je zjišťován u malých pacientl v šoku nebo hypovolemických/se ztrátami krve/, dále při Addisonově nemoci, chronického srdečního selhání a u některých infekčních onemocnění a otrav. K demonstraci výše uvedených klinických obrazů a jejich případné léčby, byly použity klinické případy. Byla provedena série vyšetření psů a koček v různých podmínkách a v různém stupni zklidnění. U studie, sledující psy, bylo vyšetřeno 100 psů oscilometrickou /Memoprint/ metodou a Dopplerovým přístrojem, přičemž u vyšetření Dopplerem byly zjištěny mírně vyšší hodnoty systolických hodnot. Zvláště byla hodnocena skupina 46 psů lehčích 15kg /lehká skupina/, u které jsme opět došli ke stejným výsledkům. U skupiny 14 psů byla provedena opakovaná měření po 15 minutách, se snahou o maximální zklidnění pacientů. U přibližně 80% pacientů hodnoty SAP/DAP tlaků poklesly. U 7% psů byla zvýšena jen hodnota SAP a u 7% psů byla zvýšena pouze hodnota DAP. U zbytku jsme naměřili mírný vzestup obou hodnot.

Léčba obecně: veškeré změny krevního tlaku, způsobené celkovým onemocněním, jako je hypo a hyperadrenokorticismus, hypo a hyperthyroidismus byly léčeny v souladu s celkovým onemocněním. Většina zvířat dostávala ACE-inhibitory, jako Ramipril, Enalapril a Benazepril a někteří pacienti dostávali ještě jiné kardioaktivní látky.

Zdroj: E.Trautvetter, Prof.Dr.vet. Med, Free university Berlin