pomuzeme2

Tisk

Perioperativní využití nesteroidních protizánětlivých analgetik u psa

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

K úspěšnému zvládání pooperačních bolestivých stavů bylo vyvinuto několik účinných nesteroidních protizánětlivých analgetik/NSAIAs/ Tato léčiva jsou obecně velmi bezpečná, ale při častém použití je třeba brát ohled i na možné vedlejší účinky.

Jedním ze způsobů účinku těchto léčiv je omezení syntézy prostaglandinů, které jinak slouží k udržení fyziologických funkcí např. celistvosti žaludeční sliznice, regulují průtok krve ledvinami a podporují funkci krevních destiček. Po tkáňovém poranění dochází k syntéze prostaglandinů, fungujících jako mediátory zánětu a způsobujících zvýšenou citlivost a bolestivost. Na Veterinární fakultě Ontario, Univerzity v Guelphu porovnávali účinek těchto léčiv a co do analgetické účinnosti zjistili srovnatelnou funkci s opiáty jako je morfin či oxymorfon a lepší účinek než butorfanol. Délka účinku byla 12-20 hodin. NSAIAs jsou extrémně účinné u traumatických poranění měkkých tkání a ortopedických případů rakoviny.
Vhodným pacientem, který může být léčen NSAIAs je pooperační pacient s normálním tlakem, objemem tělních tekutin a dobrou funkcí ledvin, bez problémů se srážlivostí krve a bez průkazného narušení žaludeční sliznice vředovou chorobou. Kontraindikováno je současné použití kortikosteroidů a aspirinu. Individuálně lze tyto léky s úspěchem používat i u geriatrických pacientů s dobrou funkcí ledvin a jater. Před a v průběhu operace lze tyto preparáty používat i současně s opiáty které působí efektivně před nástupem účinku NSAIAs to je 40-60 minut po podání. Pokud jsou podávány v průběhu operace, doporučujeme podávat infuzně tekutiny, neboť jsou důkazy o snížení glomerulární filtrace v ledvinách. NSAIAs jsou velmi účinné v případech bolestivosti spojené se zánětlivým stavem při chirurgických zákrocích jako je cystotomie, biopsie u kostních nádorů, operace mléčné žlázy nebo zranění jako např. stržení drápů. Při podávání NSAIAs je třeba sledovat u pacienta tyto nežádoucí příznaky: zvracení, nadměrné pití a objevení se krve ve výkalech. Další vhodné použití těchto léčiv je u ortopedických zákroků včetně amputací, oftalmologických zákroků, u kterých je požadován protizánětlivý efekt a dentálních zákroků. Carprofen a Meloxicam nemívají vliv na krvácení, ale Ketoprofen by u krvácivých stavů neměl být používán kvůli anti-tromboxanové aktivitě.
Přestože není použití těchto preparátů doporučováno u geriatrických pacientů, není to problém, pokud tito jedinci mají dobrou ledvinovou a jaterní funkci. Menší dávky těchto léků jsme používali na naší klinice v těch případech, kdy opiáty nebyly proti bolesti dostatečně účinné. NSAIAs zásadně nelze používat u pacientů s ledvinovým selháním, dále u dehydratovaných jedinců, v případech snížení tlaku a efektivního cirkulačního objemu např. městnavé chorobě srdeční, ascités, současného použití diuretik. Nelze je též používat v případě onemocnění jater či vředové chorobě žaludku. Zásadně nesmí být podávány s kortikosteroidy, to se týká případů onemocnění páteře, u kterých je očekávána chirurgická intervence či podávání kortikosteroidů ve velkých dávkách. Také je nelze používat při krvácivých stavech. Bezpečnost jednotlivých NSAIAs se prokáže až budou ve veterinární medicíně používány delší dobu a u různých případů. Dávkování by mělo být vždy zohledňováno k tělesné hmotnosti zvířete.

Zdroj: Karol Mathews, Canada

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.