pomuzeme2

Tisk

Léčba calciumoxalátových urolitů /močových kamenů/ u psa dietou

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Zvýšené vstřebávání calcia střevem je považováno za hlavní příčinu zvýšené koncentrace vápníku v moči a tvorby calcium oxalátových urolitů u člověka. Naše pozorování potvrdila, že nadměrná střevní absorpce vápníku je důležitou příčinou přetrvávajícího zvýšeného vylučování vápníku močí a tvorby calcium oxalátových močových kamenů u psa.

V závislosti na těchto pozorováních se zdá logické omezit přísun vápníku v krmné dávce, za účelem minimalizace tvorby těchto kamenů. Ale současné studie prokazují, že tímto opatřením se naopak zvyšuje tvorby calcium oxalátových urolitů. Důležitá vzájemná vazba existuje mezi vstřebáváním calcia a oxalátů ve střevě. Kalcium z krmiva se slučuje ve střevě s oxaláty a tvoří špatně vstřebatelné kalcium oxaláty. Opačně, pokud je omezen přísun vápníku krmivem bez současného omezení oxalátu, je vstřebávání oxalátu střevem a vylučování močí zvýšeno. Tím vzniká mnohem rizikovější situace pro tvorbu calcium oxalátových kamenů, protože i malé zvýšení koncentrace oxalátu v moči vede k tvorbě nerozpustného kalcium oxalátu v moči. To je též logické vysvětlení pro obdobnou situaci u člověka, kdy jedinci s omezeným přísunem vápníku v jídle trpí častěji tvorbou calciumoxalátových močových kamenů než jedinci se zvýšeným přísunem vápníku. Naopak doplňování kalcia mezi jídly by nemělo vyvolávat zvýšené vstřebávání oxalátů, ale zvýšená koncentrace vápníku v moči by mohla vést k riziku tvorby calcium oxalátových kamenů.
Prestože oxaláty jsou častou složkou krmiva, většina oxalátů v moči je výsledkem vnitřních metabolických pochodů. Přibližně 40% jich je tvořeno při metabolismu dietetické kyseliny askorbové, zbytek vzniká přeměnou jednodušších součástí dietetického proteinu. Důležitou roli hraje též vitamin B6, protože při jeho nedostatku dochází ke zvýšení koncentrace oxalátu v moči.
Konzumace živočišných proteinů je rizikovým faktorem pro tvorbu calcium oxalátových močových kamenů, protože zvyšuje vylučování calcia močí a omezuje vylučování citrátu, který tvoří s vápníkem rozpustnou sloučeninu. Jedním vysvětlením pro zvýšené vylučování vápníku močí při zvýšené konzumaci živočisných proteinů je zvýšení endogenní tvorby kyselin a jejich následné zvýšené vylučování močí. Dietetický protein též může vyvolávat zvýšené vylučování vápníku močí zvýšením glomerulární filtrace v ledvinách.
Postulát, že snížení hladiny sodíku v krmivu pomáhá při léčbě calcium oxalátových močových kamenů, je postaven na pozorováních, že zvýšená konzumace sodíku /soli/ u člověka a psa byla spojena se zvýšeným vylučováním sodíku a kalcia močí. Přitom podávání soli v krmivu bylo doporučováno při léčbě, z důvodu zvýšení pití a močení jako prevence močových kamenů. Nyní je zřejmé, že pro omezení tvorby calcium oxalátových kamenů je naopak nutno konzumaci sodíku v dietě omezit. U člověka neutrální fosfát draselný snižuje vylučování kalcia močí. Role fosforu při tvorbě calciumoxalátových močových kamenů vyžaduje další zkoumání. Výzkumy ukazují, že diety s vyšším obsahem draslíku jsou méně často spojovány s tvorbou kalciumoxalátových kamenů. Nápomocný efekt draslíku lze spatřovat ve zvýšení alkality krmiv, která zvyšují tvorbu citrátu, přirozeného inhibitoru vápníkových krystalů v moči.
K minimalizaci tvorby calcium oxalátových močových kamenů doporučujeme diety s nízkým obsahem živočišného proteinu a sodíku a adekvátními hladinami fosforu, hořčíku a draslíku. Ideální dieta by neměla vyvolávat acidózu nebo obsahovat nadbytek oxalátu. Preferujeme konzervované diety před suchými, protože zvýšené močení, spojené se zvýšeným příjmem tekutin by mělo minimalizovat koncentraci kamenotvorných substancí v moči.

Zdroj: J.P.Lulich, University of Minessota,USA

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.