Tisk

Dlouhodobá léčba cukrovky u psa

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

V léčbě diabetu je velice důležitým faktorem ovlivnění výživy. V případě tvorby dietetických receptur je nutno přihlížet k tělesné kondici pacienta. Hubení pacienti by měli přibrat a tlustí zhubnout. V některých případech, je to rozhodující součást léčby.

Léčba preparáty, podávanými perorálně /ústy/, používaná jako jediný způsob léčby, je u pacientů s cukrovkou, způsobenou chyběním inzulinu neefektivní, naopak u cukrovky nezpůsobené chyběním inzulinu funguje. Perorální přípravky k léčbě cukrovky se zvláště u psů zdály být málo účinné z toho důvodu, že právě u tohoto druhu je výrazně vyšší výskyt cukrovky, způsobené jeho chyběním. U koček při řízení glykémie byla v řadě případů účinná léčba glipizidovým léčivem /Glucotrol/. Je nemožné předem určit kočku, která bude reagovat na tuto léčbu a výběr pacientů závisí na rozhodnutí veterináře podloženém klinickým stavem pacienta, závažností klinických příznaků, přítomností, či nepřítomností ketoacidózy a jinými případnými komplikacemi.
K udržovací léčbě diabetu je používáno několik druhů inzulinových preparátů. Ty jsou buď se střednědobým nebo dlouhodobým účinkem, klasifikované podobně jako v humánní medicíně. Druhy, jejichž inzulin je k výrobě používán jsou buď prase, skot, jejich směs nebo synteticky připravený lidský inzulín. Častost aplikace je často kompromis mezi potřebou zvířete a možnostmi majitele. Střednědobě fungující inzulin je u koček a psů nejčastěji používán dvakrát denně. Dlouhodobě účinné inzulíny se nejčastěji aplikují pouze jedenkrát denně, i když jsou známy situace, kdy je třeba i dvou denních injekcí. Existují poměrně velké rozdíly v odpovědi pacienta k na dlouhodobě působící preparáty a z tohoto důvodu je nutno k množství aplikací přistupovat individuálně.
Počáteční domácí sledování pacienta majitelem zahrnuje posouzení klinických příznaků, jako je zmenšení objemu a častosti močení, žízně a změn v tělesné kondici, případně posouzení změn objemu glukózy a ketolátek v moči. Dávka inzulinu by měla být zpočátku upravována každé tři dny v návaznosti na účinek. Po dvoutýdenní léčbě by mělo být zvíře laboratorně vyšetřeno sérií vyšetření na hladinu glukózy v krvi a v závislosti na výsledcích by mělo být upraveno dávkování, častost podávání či druh preparátu.
Pokud je zvíře dlouhodobě, dle klinických výsledků úspěšně léčeno, měly by přesto tyto testy prováděny znovu po několika měsících. Běžné posuzování stavu zvířete majitelem včetně vyšetření moči by mělo probíhat 2x týdně

Zdroj: M.E.Peterson DVM DACVIM