pomuzeme2

Tisk

Akutní primární selhání ledvin - diagnostika a léčba u psa

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Akutní selhání ledvin je charakterizováno náhlým zvýšením hladiny kreatininu a urey /močoviny/ v krvi. V počátku procesu může být zvýšena i hladina fosforu. Pacienti trpící naopak chronickýn renálním selháním se liší pomalejším nástupem hladiny urey v krvi, což organismus může snášet po delší dobu bez projevu klinických příznaků i delší dobu. Když se u těchto pacientů příznaky projeví, lze obě onemocnění lehce zaměnit.

Toto rozlišení je velmi důležité, protože v případě akutního selhání ledvin je proces reversibilní - vratný - léčitelný, kdežto u chronického selhání ledvin jsou změny nevratné.
Hlavní příčinou akutního selhání ledvin je nefrotoxicita - působení látek pro ledviny jedovatých,jako jsou například alkohol, aminoglykosidová antibiotika nebo vitamin D, další příčinou může být zánět ledvin vyvolaný např. leptospirovým onemocněním a nedokrvení ledvin. K nedokrvení ledvin může docházet například při neuváženém používání nesteroidních protizánětlivých léčiv, při intenzivních chirurgických zákrocích, či agresivních resuscitačních zákrocích. Akutní selhání ledvin způsobené nedokrvením nebo nefrotoxicitou mnohem snadněji vzniká u pacientů s chronickými ledvinovými problémy.
Prevence je daleko důležitější než jakákoli léčba akutního ledvinového selhání. Prognóza je špatná u pacientů, kteří vykazují vysoké hladiny močoviny a kreatininu i po provedené infuzní terapii. Nejčastější příčinou úhynu v počátku léčby jsou hyperkalémie /zvýšení hladiny draslíku/, metabolická acidóza, těžká azotémie /zvýšení dusíkatých látek/ a hyperhydratace /zvýšené množství tekutin v organizmu. Pacienti se zástavou močení nebo se sníženým močením mají menší šanci na přežití bez dialýzy. U některých pacientů je možná záchrana v případě, že se podaří navrátit hladiny kreatininu a močoviny k normálu. Léčebná fáze trvá několik týdnů až měsíců při dialýze.
Určujícím bodem léčby v udržovací fázi onemocnění je zajistit dostatečnou podpůrnou péči v době dokud nedojde k hojení ledvin. Velice důležitým momentem je dodání dostatečného množství tekutin, které ovšem nesmí způsovit hyperhydrataci /přebytek tekutin v organizmu/. Musí být také sledována život ohrožující hyperkalémie a acidóza. Po použití infuzí je doporučována aplikace diuretik k obnově nebo zvýšení močení a pomoci při vylučování draslíku a dusíkatých látek. V některých případech je pro přežití nutná dialýza než dojde ke zlepšení ledvinových vylučovacích funkcí.

Zdroj: D.J. Chew DVM DACVIM

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.