pomuzeme2

Tisk

Imunodeficience - stavy snížené imunity u psa

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Stavy, které mohou klinika vést k podezření na poruchy imunity, zahrnují opakovaná infekční onemocnění, způsobená zvláště mikroorganismy s nízkou patogenecitou /schopností vyvolat onemocnění/, dále nevysvětlitelná onemocnění a úmrtnost novorozených mláďat postihujících více než jeden vrh, sníženou imunitu po vakcinacích či onemocnění vyvolaná použitím živých, oslabených vakcin.

Snížení imunity není vždy následkem poruch specifických obranných mechanismů. Mohou též vyplývat z poruch mechanických bariér, jako jsou kůže a rohovka, z poruch osazení bakteriální flóry střeva a poruchy hybnosti vláken v plicních sklípcích. Vznikat mohou i poruchy nespecifických obranných systémů.
Opakovaná infekční onemocnění v důsledku poruchy funkce bílých krvinek /neutrofilů/ jsou stále častěji diagnostikována u Irských setrů, Výmarských ohařů a Dobrmanů. Mohou být způsobena ztrátou adhezivních molekul, které směrují bílé krvinky do místa infekce a narušují , jejich následnou vazbu na mikroorganismy, způsobující onemocnění a též poruchy nitrobuněčné likvidace mikroorganismů. Postižená zvířata trpí opakovanými, těžkými, hnisavými infekcemi různých orgánů, doprovázenými zřetelným zvýšením počtu neutrofilů v krvi. Poruchy funkce neutrofilů mohou být též důsledkem onemocnění, čímž se určité onemocnění může dále zhoršovat.
Nejtěžším vrozeným defektem mezi poruchami imunity je kombinovaná imunodeficience, popsaná u Bassetů, dlouhosrstých jezevčíků a corgi. Postiená zvířata zřídka přežívají více než několik týdnů či měsíců. Naproti tomu jedinci postižení pouze poruchou tvorby IgA imunoglobulinů trpí pouze zvýšeným výskytem infekcí kůže a dýchacího traktu. Šarpejové, bíglové a Němečtí ovčáci mají zvýšenou tendenci ke vzniku tohoto onemocnění. Jiným, velmi specifickým případem vrozené poruchy ve specifickém obranném mechanismu je letální akrodermatitis

Zdroj: R.E.W. Halliwell MA VetMB PhD DECVD MRCVS

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.