Tisk

Exokrinní pankreatická insuficience psa a kočky

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Exokrinní pankreatická insufficience /EPI/ je syndrom, způsobený nedostatečnou tvorbou nebo vylučováním trávicích enzymů slinivky břišní, vedoucí k nedostatečné funkci trávicích enzymů uvnitř tenkého střeva. Jako klinické příznaky jsou nejčastěji uváděny ztráta tělesné hmotnosti při normální či zvýšené chuti k žrádlu, objemné výkaly a u koček srst znečištěná velkým množstvím kožního mazu.

Někteří z pacientů zvrací a trpí dočasnou nechutí k jídlu. Diagnostika je nejpřesnější pomocí laboratorního vyšetření, které je ovšem odlišné u psa a kočky. Dále se vyskytují abnormality v obsahu některých vitaminů v séru. Léčba uvedeného stavu je prováděna doplňováním enzymů slinivky do potravy a to buď formou práškového extraktu slinivky nebo formou podávání mražené vepřové či hovězí slinivky , která může být skladována mražená několik měsíců /tato forma se u nás nepoužívá pozn. překlad./. Diety s vysokým obsahem vlákniny je nutné nepoužívat, protože některé druhy vlákniny váží trávicí enzymy a narušují jejich funkci, takže lehce stravitelné diety lze doporučit. Pokud je hladina cobalaminu v krvi snížena, lze doporučit jeho parenterální /injekční/ podávání, aby se hladina tohoto vitaminu v krvi udržela na normální výši. Folát /kys. Listovou/ je možné podávat jako doplněk v krmivu za tímtéž účelem udržení hladiny v krvi na správné výši. U psů provádíme antibiotickou terapii z důvodů omezení problémů vznikajících přerůstáním nevhodné bakteriální mikroflóry v tenkém střevě. Pro léčbu zánětu střeva je u psů i koček používána terapie kortikoidy. Tato terapie je však zřídkakdy nutná déle než několik týdnů a po jejím vysazení je dostatečnou léčbou k udržení stavu doplňování trávicích enzymů.

Pouze u sedmi psů byla teritorialita způsobena strachem. Zbývajících pět psů vykazujících teritorialitu na základě dominance nijak svým chováním nereagovalo na změnu hladiny proteinů v dietě
Výsledky této studie naznačují, že změny v obsahu proteinů v dietě, který je běžně užíván ve vyráběných krmivech pro psy, pravděpodobně nijak neovlivňují chování u ?normálních? psů. Navíc, snížení hladiny proteinu v dietě se neprokázalo jako účinné při řešení problémů s chováním psů. Přesná diagnóza prvotního problému, způsobujícího poruchu v chování tudíž musí mít vždy přednost před řešením tohoto problému cestou změny diety. Pozornost musí být navíc věnována psům se speciálními nároky na výživu jako jsou březí či laktující feny nebo rostoucí štěňata.

Zdroj: D.A.Williams MA VetMB PhD DACVIM MRCVS
Kromě fyziologické odezvy na krmivo, mohou chování ovlivnit i jiné faktory. Majitelé často popisují, že zvířata s nízkým kalorickým příjmem mění své chování v souvislosti stím, jak si snaží vyprosit krmení. Menší omezení kalorického příjmu může zvýšit aktivitu zvířete, zatímco větší omezení naopak jeho aktivitu snižuje. Protože vysoceproteinové diety jsou obecně i vysokokalorické, náhlý přechod na dietu s nízkým obsahem proteinů může mít za následek i výrazné snížení přísunu kalorií a s tím související změny v chování. Navíc psi zvyklí na velmi chutné krmivo /často vysoceproteinové a s vyšší hladinou tuků/ mohou omezit svou aktivitu, pokud je jim nabízena méně chutná potrava.
Forma nabízené potravy může také ovlivňovat chování vedlejšími způsoby. Studie chování koček při krmení, provedená ve Waltham Centre, ukázala, že chování při krmení suchým krmivem je odlišné od chování při krmení čerstvým či konzervovaným krmivem a to pouze proto, že příprava druhého z nich trvá delší dobu a kočky tedy mohou své chování před krmením déle projevovat.
Souhrnem lze říci, že chování zvířat je ovlivňováno mnoha faktory. Pokud pracujeme s problémem v chování, souvisejícím s krmením, velmi nám pomůže ucelený přehled anamnézy spojené s majitelovým způsobem krmení i přesné složení diety, kterou bylo zvíře krmeno