Tisk

Medikamentózní léčba septického šoku u psa

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Septický šok je častou komplikací v praxi malých zvířat. Mnoho patologických stavů může mít za následek rozšíření infekce a s tím spojený šok! Z důvodu nadměrného používání kortikosteroidů a stále častějšího používání intravenózních katetrů se septický šok stává stále častějším nálezem.

Šok byl definován jako kritická nerovnováha produkce energie buňkou, způsobené narušením přepravy kyslíku a živin do buňky a využití kyslíku a živin buňkou. Více než 90% energie buňka spotřebuje na vlastní přežití v agresivním prostředí. Šok může vzniknout následkem jakéhokoli onemocnění či úrazu, který vede ke kritickému snížení efektivního průtoku krve do tkání s následným narušením buněčné látkové výměny a nakonec k buněčné smrti.
Sepse je definována jako systémová zánětlivá odpověď na infekci. Syndrom systémové zánětlivé odpovědi /SIRS/ je komplikovaný syndrom, vznikající následkem traumatu, popálení či sepse a je diagnostikován v případě, že pacient splňuje dva nebo více z následujících příznaků:
Tělesná teplota: více než 39,7, nebo méně než 37,8
Počet dechů: více než 30, nebo pCO2 méně 32mmHg
Počet tepů: více než 160 u psa, více než 250 u kočky
Počet bílých krvinek: více než 19tis nebo méně než 4tis

Septický šok je kombinace tří typů šoku: hypovolemického, kardiogeního a distribučního.
V časném stadiu septického šoku /hyperdynamické fázi/ může pacient vykazovat tmavě červené sliznice s krátkým kapilárním plnícím časem/CRT méně než 1 sekunda/, zrychlenou srdeční a dechovou činnost, horečku a příznaky související s periferní vazodilatací. V pokročilejším stadiu se sliznice jeví našedlé a suché, zvyšuje se doba kapilárního plnění a zhoršuje se puls. K takovému pacientu je třeba přistupovat jako ke kritickému, který potřebuje speciální péči.
Je třeba shromáždit co nejvíce anamnestických dat o pacientovi, abychom získali informace o predispozičních faktorech, jako jsou imunosupresivní terapie nebo chemoterapie či endokrinní onemocnění např. Cushing syndrom, diabetes nebo virová onemocnění jako parvoviróza. Z krevních vyšetření by měla být provedena kultivace, testy srážlivosti, celková biochemie a krevní plyny. Také je nutno provést kultivaci a vyšetření moči.
Cílem léčby septického šoku je zvýšení a maximalizace okysličení tkání. Je nutno zavést dvě až tři intravenózní kanyly co největšího průměru, případně i jugulární kanylu k zajištění přísunu tekutin a dostatečného centrálního venózního tlaku. Dostatečný přísun tekutin zůstává velmi kontroverzní otázkou. Zpočátku je možno začít s krystaloidy v dávce 70-90ml/kg u psa a 45-60ml/kg u kočky, přičemž sledujeme hemodynamickou stabilitu. Pokud nenastává dotatečná odpověď na léčbu, pokračujeme s koloidy jako Haemacell,Dextran nebo Hetastarch /10-20ml/kg/den/. Koloidy mohou být též podávány, pokud je celkový protein nižší než 3-5g/dcl. U koček je nejlepší odpovědi dosahováno jednorázovou dávkou koloidů 5-10ml na kočku. Pokud je hladina glukózy nižší než 60mg/dcl měla by být podána jednorázová dávka glukózy v objemu 0,5-1ml/kg, rozředěná ve stejném obsahu fyziologického roztoku intravenózně. Pokud je identifikován zdroj infekce, je třeba asepticky odebrat vzorky ke kultivaci a zjištění citlivosti. Před obdržením výsledků je nutno nasadit terapii širokospektrálními antibiotiky podle očekávaného patogenu.
Častou komplikací septického šoku je sepse a gastrointestinální ulcerace. Ke snížení tohoto rizika je možno použít Famotidin či Ranitidin, v případě krvácení Sucralfate. Výživa je základním kamenem péče o septického pacienta. Nejlepší pro pacienta a střevní buňky je enterální výživa. Pokud pacient není schopen přijímat potravu ústy, lze krátkodobě použít nasoesofageální sondu. Pouhá celková parenterální výživa je velice drahá a není schopna zajistit dostatečnou výživu střevních buněk. Jinak je nutno zajistit kvalitní hospitalizační péči, aby se zabránilo proleženinám. Též je nutno denně kontrolovat intravenózní kanyly.

Zdroj: Luis H. Tello, DVM,MS, University of Chile