pomuzeme2

Tisk

Může krmivo ovlivňovat chování?

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Názor, že dieta může ovliňovat chování se traduje řadu let. Například nápoje s vysokým obsahem uhlohydrátů či mléko, byly u lidí považovány za zklidňující a napomáhající spánku. V současné době se objevilo několik až zábavných popisů, spojujících některé složky diety s hyperaktivním chováním u dětí, psů a zřídka u koček.

Někteří majitelé věří, že změna z vysoce na nízkoproteinovou dietu, či změna zdroje tohoto proteinu může ovlivnit chování zvířete - tyto názory však nejsou vědecky podložené. Množství protikladných zpráv o vlivu diety na chování nabízí mnoho mechanismů, kterými dieta může působit i když projevy chování mohou být velmi podobné. Nelze též opomenout slutečnost, že dieta může různě působit na různé individuality různě.
Víme, že zvířata s nesnášenlivostí určité složky diety mohou mít určité klinické příznaky /obvykle kožní nebo střevní potíže/. Avšak pokud je tato složka diety odstraněna, spojené problémy v chování jako jsou intenzivní drb ání či sebepoškozování, ustupují. Zatímco přítomnost dráždivé složky diety může ovlivnit chování zvířete obvyklým způsobem /např. intenzivní škrábání/, pravděpodobně může způsobovat též problémy, které v současnosti ještě nejsme schopni odhalit - u lidí mohou některé potraviny způsobovat bolesti hlavy - migrény. Také nemůžeme přesně určit, jak zvíře svým chováním reaguje na takovýto problém. Někteří jedinci mohou reagovat na bolest apatií a nepřirozeným zklidněním, jiní mohou být hyperaktivní či nereagují na povely svého pána.
Teoreticky může hladina proteinů ovivnit chování přísunem některých aminokyselin, které jsou známy jako zdroj pro tvorbu některých neurotransmiterů /přenašečů nervového vzruchu/ v mozku. To může ovlivnit ostražitost a celkovou reaktivitu zvířete. Má se za to, že vysoceproteinové diety mohou snížit využití tryptofanu, z důvodu přítomnosti jiných, neutrálních aminokyselin, obsazujících původní místa pro příjem tryptofanu, což může ovlivňovat tvorbu serotoninu. Nízká hladina serotoninu je u lidí spojována s případy agresivity. Toto je však komplexní problém, protože různé transmitery jsou tvořeny různými aminokyselinami, které mají různý nebo opačný účinek na vzrušivost zvířete.
Současné studie zkoumaly potenciální účinek proteinů na chování psa. Padesát psů / z toho 12 prokazujících hyperaktivitu, 12 prokazujících teritoriální chování, 12 dominantních a 14 bez jakýchkoli problémů v chování/ bylo krmeno třemi typy diety s různým obsahem proteinů nízkým - 17%, středním 25% a vysokým 32%. Hladina tuků v těchto odlišných dietách byla vyrovnávána tak, aby byly kaloricky srovnatelné. Diety byly skrmovány v náhodném pořadí ve dvoutýdenních intervalech, a majitelé byli instruováni tak, aby denně zaznamenávali chování psů, přičemž nevěděli, kterou dietou z hlediska obsahu proteinů zrovna krmí.
U většiny sledovaných psů /43 z 50/ nebyly zaznamenány žádné změny v chování s ohledem na hladinu proteinů. U psů prokazujících teritorialitu byla tato nižší při krmení diety s nízkým obsahem proteinů, ale z toho pouze u sedmi bullteriérů, jejíž příčinou je neschopnost vstřebávat a metabolisovat zinek.
Přijaté /nevrozené/ poruchy specifické imunity mívají za příčinu virová onemocnění. Jedná se u psů o parvovirózu a psinku, které mohou způsobit poruchy imunity různými mechanismy. Poruchy mohou vzniknout též jako následek bakteriálních infekcí, a zdá se, že poruchy imunity, spojené s demodikózou, vyplývají hlavně z této příčiny.
Bohužel přístup k léčbě vratných poruch imunity je omezený a zatím ve stadiu zkoumání.

Zdroj: Ian Robinson BSc,PhD Waltham Centre for Pet Nutrition

CSVS_logo

stomatologie

Úvěr pro zvířata - www.uverprozvirata.cz

Royal Canin

Veterinární stomatologická ordinace MVDr. Zbyněk Lonský je na Facebooku.