Tisk

Energetické požadavky starších psů

Napsal MVDr. Zbyněk Lonský.

Je těžko říci, kdy označit psa jako seniora, když u různých plemen existuje tak široká škála očekávané délky života. Obecně psi plemen střední velikosti a plemen malých žijí déle, v některých případech až do 17 či 18 let. Délka života obřích plemen bývá mnohem kratší, často mezi 7- 8 roky. Takže je nemožné generalizovat délku života u psa a je doporučováno považovat za seniora nebo starého jedince psa, který žije poslední třetinu běžně očekávného života u určitého plemene.

Ve snaze kompenzovat enormní odlišnosti v tělesné hmotnosti různých plemen psů, jsou energetické požadavky vyjadřovány obvykle relativně k metabolické tělesné hmotnosti. Tímto způsobem byla určena energetická potřeba středně aktivního psa /míní se asi 1-3 hodiny tělesné aktivity denně/ na 460 kJ. Bylo však prokázáno, že tato hodnota je pro většinu starších psů nevhodná a že energetické požadavky ve stáří se snižují asi o 20%. V jedné ze studií, vypracovaných ve Waltham Centre for Pet Nutrition bylo zkoumáno 20 dospělých psů /9kastrovaných fen a 11 kastrovaných psů/ 4 plemen, rozdělených do dvou skupin - mladých pod šest let věku a starých nad osm let věku, obě skupiny po deseti jedincích. Všichni psi byli krmeni konzervovaným krmivem po šestnáct týdnů a krmná dávka byla stanovena v poměru k tělesné hmotnosti, ve snaze o udržení výchylky tělesné hmotnosti v rozmezí 2%. Přesto bylo významné snížení energetických požadavků pro udržení tělesné hmotnosti u skupiny starých psů. V průměru potřebovali staří psi o 90kJ energie na 1 kg tělesné hmotnosti denně méně než mladí psi, což se rovná 18 % snížení v denním energetickém požadavku. V jiné současné studii byla studována potřeba energie u 32 psů starších sedmi let. Hodnoty byly obdrženy od plemen kern teriér, jezevčík, bígl, labrador, west highland white terrier a novofundlandský pes, u kterých byla udržována určitá tělesná hmotnost po dobu šesti týdnů. Data byla shromažďována za účelem určení denní energetické potřeby. Zjištěná hodnota byla 376 kJ. Tato hodnota se zdá být určující, i když existují určité individuální rozdíly. To bylo zjištěno například u 11 leté feny labradora, jejíž potřeba činila 485 kJ na rozdíl od 15ti leté feny bígla, jejíž potřeba byla pouze 322 kJ. Humánní studie též prokázaly snížení energetické potřeby ve starším věku asi o 20%. Toto snížení je přisuzováno nejen snížené tělesné aktivitě, ale i změnám ve složení těla. Dá se předpokládat,, že stejné příčiny fungují i ve psí populaci a studie provedené ve Waltham Centru tento předpoklad potvrzují. Zajímavé je, že současnéstudie ukazují, že zatímco tělesná hmotnost zůstává relativně stálá, existují měřitelné morfologické změny, související s věkem. Nejvýznamějším se zdá zvětšování objemu hrudníku s věkem, zvláště u nekastrovaných psů a kastrovaných fen. Zdá se, že toto jsou hlavní změny, které určují typický vzhled starých psů, aniž se zvyšuje tělesná hmotnost.

Zdroj: Jean Harper BSC, MSc,PhD